« Retour / Marques / Effol

Effol Effol Insekt-Block+, 500ml

22,50 €
0.5 l (45,00 € / l)
Taille unique

Nous célébrons les 20 ans de Horze !

3 pour 2 ! Nous vous offrons le troisième produit !

Le produit le moins cher vous sera offert gratuitement automatiquement.

Horze logo
Livraison par Horze
Livraison gratuite
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 99€
Retour gratuit
Politique de retour de 30 jours

Description

Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod klæger på heste. Midlet må kun bruges på heste, der er udelukket fra konsum. FARE Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vand-levende organismer, med langvarige virkninger. Anvend ikke produktet før alle advarsler er læst eller forstået. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, slukningspulver, kuldioxid (CO2) eller forstøvet vand til brandslukning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod klæger på heste. Midlet må kun anvendes til heste, der er udelukket fra konsum. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke tømmes i kloakafløb. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. På arealer med jordunderlag/græs skal midlet påsmøres med klud for at undgå spraydrift og udledning til jord. Heste behandlet med midlet må ikke vaskes på områder, hvor der kan ske udledning direkte til jord. Effol Insekt Block + er et meget effektiv t middel mod angreb af klæger (fejlag-tigt også kaldt hestebremser. Den let anvendelige lotion er udviklet i samarbejde med Tropeninstituttet i Schweiz. Midlet garanterer effektiv beskyttelse i op til 4 timer. Effol Insekt Block + indeholder en Effol parfume komposition, der er meget skånsom mod hud og pels.

Description technique:

AKTIVSTOFFER: Icaridine (sec-Butyl 2-(2-hydroxyethyl) piperidin-1-carboxylat) (15 %w/w) 137g/L.

Code article: 326130

Lire revues:

Cet article n''a pas encore d''évaluation. Aidez-nous et aidez les autres clients en évaluant ce produit.

Couleur: